Informácie a ubytovací poriadok

Vážený hostia! V záujme Vášho ničím nerušeného pobytu Váš prosíme rešpektovať a vyhovieť nižšie uvedenému ubytovaciemu poriadku.

Informácie o príchode na izbu a uvoľnení izby

Hosťa je možné ubytovať od 14:00 v deň príchodu. Hosť je povinný uvoľniť izbu najneskôr do 11.00 v deň odchodu. V prípade, ak izba bude k dispozícií skôr, hosťa je možné ubytovať aj skôr. Potrebu skoršieho príchodu nám prosím oznámte e-mailom alebo telefonicky. Ak izba nie je rezervovaná iným hosťom, je možnosť oneskoreného odchodu z izby. Poplatok za oneskorený odchod do 12.00 je zadarmo, do 14.00 je poplatok 5 000 Ft, do 18.00 je to 10 000 Ft/izba. Pri odchode z hotela je potrebné na recepcii odovzdať magnetickú kartu spolu s púzdrom karty.

Kľúče od izby

Pri registrácii je hosť povinný vyplniť registračný formulár a následne dostane magnetickú kartu spolu s púzdrom, ktorá slúži ako kľúč od izby.

Návštevy

Na hotelových izbách môže byť ubytovaný len hosť, návštevy sa prijímajú v aule hotela.

Základné služby

Cena izby pre našich hostí okrem ubytovania zahŕňa: raňajky alebo polpenziu, vstup do vodného parku Aquasziget (v otváracej dobe s neobmedzeným vstupom do vodného parku a wellness centra), župan a uterák, využívanie detského kútika, parkovanie, Wi-Fi pripojenie v celom hoteli.

Bezpečnosť

Upozorňujeme našich hostí, že hotel nepreberá zodpovednosť za cennosti, ktoré si hosť do hotela prinesie alebo v ňom odloží. Na úschovu cenných vecí na izbách slúži hosťom trezor, v prípade nedostatku miesta je možné ich odložiť do trezoru na recepcii.

Stravovanie

Polpenzia sa v deň príchodu začína večerou a v deň odchodu končí raňajkami. Hlavné stravovanie využijete nasl.: raňajky medzi 07.00 – 10.00, obedy nie sú stanovené, večere medzi 18.00 – 21.00. Ponuku bufetových stolov je možné konzumovať len v reštaurácii. Návštevníkom hotela za poplatok sú tiež k dispozícii špeciality našej kuchyne. Potravinové alergie: V hoteli je možné zabezpečiť bezlaktózové, bezlepkové a vegetariánske stravovanie. Pred príchodom je nutné oznámiť nám požiadavky na špeciálne stravovanie.

Iné konzumácie

Konzumované jedlá a nápoje nad rámec základných služieb sú vyúčtované na účet izby. Do hotela prinesené jedlá a nápoje je možné konzumovať výhradne len na hotelových izbách, bez spôsobenia škôd na zariadeniach. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť.

Elektrické spotrebiče

V hotelových izbách nie je hosťom povolené používať horľavé látky, výbušniny, kávovar, ohrievač vody, žehličku. V hoteli sú zabezpečované služby žehlenia a prania.

Požiarna ochrana

Hostia hotela sú povinný riadiť sa s požiarnym poriadkom.

Fajčenie

V hotelovom areáli je prísny zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené 5 metrov pred vstupným vchodom do hotela alebo na terasu lobby baru.

Nočný kľud hostí

V čase od 22.00 hodín je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

Majetok hotela

Je zákaz vynášania hotelového inventára (hotelové zariadenie, prikrývka, uteráky) z izby. Vstup do vodného parku Aquasziget je zadarmo aj v deň odchodu, v tomto čase na izbe uložený uterák a župan je tiež zadarmo k dispozícii, ak po použití budú v neporušenom stave vrátené na recepciu.

Uvoľnenie izby

Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery a magnetickú kartu odstrániť z čítačky, čím sa odpojí elektrina hotelovej izby.

Hlásenie chýb

Na hotelových izbách zistené akékoľvek chyby treba nahlásiť na recepcii.

Spôsobené škody

Škody spôsobené v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého konania, budú uhradené dotknutou osobou.

Máte otázky?

Ďalšie informácie o našich službách a ich využití Vám poskytnú na recepcii. Dúfame, že Váš čas strávený v našom hoteli splní Vaše očakávania, bude nerušený a plný zážitkov.