Informácie a ubytovací poriadok

Vážený hostia! V záujme Vášho ničím nerušeného pobytu Vás prosíme rešpektovať nižšie uvedený ubytovací poriadok.

Informácie o príchode na izbu a uvoľnení izby

Ubytovať sa je možné od 14:00 hodiny v deň príchodu. Hosť je povinný uvoľniť izbu najneskôr do 11.00 hod. v deň odchodu. V prípade, ak izba bude k dispozícií skôr, hosťa je možné ubytovať aj pred určeným časom. Potrebu skoršieho príchodu nám prosím oznámte e-mailom alebo telefonicky. Ak izba nie je rezervovaná iným hosťom, je možnosť oneskoreného odchodu z izby.

Kľúče od izby

Pri registrácii je hosť povinný vyplniť registračný formulár a následne dostane magnetickú kartu spolu s puzdrom, ktorá slúži ako kľúč od izby.

Pri odchode z hotela je potrebné na recepcii odovzdať magnetickú kartu spolu s puzdrom karty.

Návštevy

Na hotelových izbách môže byť ubytovaný len hosť, návštevy sa prijímajú v aule hotela.

Základné služby

V cene ubytovania pre našich hostí sú okrem ubytovania zahrnuté: raňajky alebo polpenzia, vstup do vodného parku-Aquasziget (v rámci otváracej doby s neobmedzeným vstupom do zážitkového kúpeľa a wellness centra), župan a uterák, využívanie detského kútika, parkovanie, Wi-Fi pripojenie v celom hoteli.

Bezpečnosť

Upozorňujeme našich hostí, že hotel nepreberá zodpovednosť za cennosti, ktoré si hosť do hotela prinesie alebo v ňom odloží. Na úschovu cenných vecí na izbách slúži hosťom trezor, v prípade nedostatku miesta je možné ich odložiť do trezoru na recepcii.

Stravovanie

Polpenzia sa v deň príchodu začína večerou a v deň odchodu končí raňajkami. Hlavné stravovanie využijete nasledovne: raňajky medzi 07.00 hod. – 10.00 hod. , obedy nie sú stanovené, večere medzi 18.00 hod. – 21.00 hod. Ponuku bufetových stolov je možné konzumovať len v reštaurácii. Návštevníkom hotela za poplatok sú tiež k dispozícii špeciality našej kuchyne. Potravinové alergie, v hoteli je možné zabezpečiť bezlaktózové, bezlepkové a vegetariánske stravovanie, avšak nie sme schopní zabezpečiť jedlá, ktoré vyžadujú ťažkú potravinovú alergiu alebo neobvyklú stravu. Na jedálnom lístku piktogramy označujú alergény, ktoré uľahčujú výber. Pred príchodom je nutné nám oznámiť požiadavky na špeciálne stravovanie.

Iné konzumácie

Konzumované jedlá a nápoje nad rámec základných služieb sú vyúčtované na účet izby. Do hotela prinesené jedlá a nápoje je možné konzumovať výhradne len na hotelových izbách, bez spôsobenia škôd na zariadeniach. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť.

Elektrické spotrebiče

Na hotelových izbách nie je hosťom povolené používať horľavé látky, výbušniny, kávovar, rýchlovarná kanvica, žehličku. Hotel Vám zabezpečí služby žehlenia aj prania.

Požiarna ochrana

Hostia hotela sú povinníí riadiť sa požiarnym poriadkom.

Fajčenie

V hotelovom areáli je prísny zákaz fajčenia. Je povolené 5 metrov pred vstupným vchodom do hotela alebo na terase lobby baru.

Nočný kľud hostí

V čase od 22.00 hodín je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

Majetok hotela

Je zákaz vynášania hotelového inventára (hotelové zariadenie, prikrývka, uteráky) z izby.

Uvoľnenie izby

Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné kohútiky, dvierka trezora nechať otvorené a magnetickú kartu odstrániť z čítačky, čím sa odpojí elektrina hotelovej izby.

Hlásenie nedostatkov

Na hotelových izbách zistené akékoľvek nedostatky treba nahlásiť na recepcii.

Spôsobené škody

Škody spôsobené v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého konania, budú uhradené dotknutou osobou.

Máte nejaké otázky?

Ďalšie informácie o našich službách a ich využití Vám poskytnú na recepcii. Dúfame, že Váš čas strávený v našom hoteli splní Vaše očakávania a Váš pobyt bude nerušený a plný zážitkov.

Domáce Zvieratá

Informujeme Vás, že do hotela môžeme prijímať psy do 30 kg. - že v hoteli môžu byť ubytované psy do 30kg.